மூடுக

இ-சேவைகள்-போக்குவரத்து

இ-சேவைகள்-போக்குவரத்து : பல்வேறு ஆன்லைன் சேவைகள் விவரம்

  1. ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  2. கோரிக்கைப் பதிவு
  3. கோரிக்கை நிலவரம்
  4. நிர்வாக எல்லை அறிய
  5. ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  6. இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  7. வாகன எண் முன்பதிவு படிவம்

 

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்

பெருந்திட்ட வளாகம் மாவட்ட ஆட்சியரகம் விழுப்புரம்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம், பெருந்திட்ட வளாகம் | மாநகரம் : விழுப்புரம் | அஞ்சல் குறியீடு : 605602
மின்னஞ்சல் : rtotn32[at]nic[dot]in