மூடுக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
தமிழ்நாடு விநியோகத் தொடர் மேலாண்மை IIஆம் கட்டம்- இரண்டு முதன்மை பதப்படுத்தும் நிலையம் குத்ததைகக்கு விட ஏலம் நடத்தப்படுகிறது.

1. விழுப்புரம் மாவட்டம் – ஓங்கூர் முதன்மை பதப்படுத்து காய்கறிகள் பிற விரைவில் அழுகும் பொருட்கள், சிறு தானியங்கள், பயிறு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்களை முதல் நிலை பதப்படுத்துதல் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்

2. விழுப்புரம் மாவட்ட மாத்தூர் முதன்மை பதப்படுத்தும் மையத்தில் முந்திரி பயிறுக்கான முதல் நிலை பதப்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ள இயலும். RFP(PDF604KB)

23/05/2023 06/06/2023 பார்க்க (507 KB)
ஆவணகம்