ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

ஊராட்சி ஒன்றியத் தரப்பு இரவுக் காவலா் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

1.சின்னசேலம்

2.செஞ்சி

3.மேல்மலையனூர்

4.ஒலக்கூர்

5.ரிஷிவந்தியம்

6.சங்கராபுரம்

7.திருநாவலூர்

8.திருக்கோவிலூர்

9.வல்லம்

19/11/2019 29/11/2019 பார்க்க (35 KB)
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

ஊராட்சி ஒன்றியத் தரப்பு அலுவலக உதவியாளா் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

1.கள்ளக்குறிச்சி

2.கண்டமங்கலம்

3.மைலம்

4.மேல்மலையனூர்

5.மரக்காணம்

6.ஒலக்கூர்

7.ரிஷிவந்தியம்

8.திருநாவலூர்

9.திருவெண்ணைநல்லூர்

10.உளுந்தூர்பேட்டை

11.வானூர்

19/11/2019 29/11/2019 பார்க்க (35 KB)
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

ஊராட்சி ஒன்றியத் தரப்பு ஈப்பு ஒட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

1.செஞ்சி

2.கல்வராயன் மலை

3.கோலியனூர்

19/11/2019 29/11/2019 பார்க்க (34 KB)
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்- அறிவிப்பு விவரங்கள்

1. சின்னசேலம்

2. செஞ்சி

3. கள்ளக்குறிச்சி

4. கல்வராயன் மலை

5. காணை

6. கண்டமங்கலம்

7. கோலியனூர்

8. மேல்மலையனூர்

9. மரக்காணம்

10. ரிஷிவந்தியம்

11. சங்கராபுரம்

12. திருக்கோவிலூர்

13. திருநாவலூர்

14. திருவெண்ணெய்நல்லூர்

15. உளுந்தூர்பேட்டை

16. வல்லம்

17. வானூர்

18. விக்கிரவாண்டி

12/11/2019 21/11/2019 பார்க்க (2 MB)
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

அரசுத் தரப்பு இரவுக் காவலா் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

12/11/2019 21/11/2019 பார்க்க (1,006 KB)
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

அரசுத் தரப்பு அலுவலக உதவியாளா் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

12/11/2019 21/11/2019 பார்க்க (1,009 KB)
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

அரசுத் தரப்பு ஈப்பு ஒட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

12/11/2019 21/11/2019 பார்க்க (1,012 KB)
ஆவணகம்