மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை

சாலை ஆய்வாளர் நேரடி நியமனம் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரால் ந.க.எண். பஅ5/365/2020, நாள். 29-01-2020. -ன் படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை நிர்வாக காரணங்களுக்குகாக இரத்து செய்யப்படுகிறது.

13/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (144 KB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை

பணிமேற்பார்வையாளர் நேரடி நியமனம் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரால் ந.க.எண். பஅ5/5010/2020, நாள். 06-11-2020. -ன் படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை நிர்வாக காரணங்களுக்குகாக இரத்து செய்யப்படுகிறது.

13/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (145 KB)
பசுமை சாம்பியன் விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தமிழ்நாடு பசுமை சாம்பியன் விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன (www.tnpcb.gov.in)

02/01/2023 15/04/2023 பார்க்க (493 KB)
மஞ்சப்பை விருது – 2023

மஞ்சப்பை விருதுக்கு (2023) விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ( www.tnpcb.gov.in )

26/12/2022 01/05/2023 பார்க்க (749 KB)
ஆவணகம்