வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 4
வருவாய் வட்டங்கள் 13
வருவாய் குறுவட்டங்கள் 57
வருவாய் கிராமங்கள் 1490

 

வருவாய் கோட்டங்கள்-4
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் பெயர்
1 விழுப்புரம்
2 திண்டிவனம்
3 திருக்கோயிலூர்
4 கள்ளக்குறிச்சி

 

வருவாய் வட்டங்கள்-13
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம்
1 விழுப்புரம் 1. விழுப்புரம்

2. விக்கிரவாண்டி

3.வானூர்

2 திண்டிவனம் 1.திண்டிவனம்

2.செஞ்சி

3.மரக்காணம்

4.மேல்மலையனூர்

3 திருக்கோயிலூர் 1.திருக்கோயிலூர்

2.கண்டாச்சிபுரம்

3.உளுந்தூர்பேட்டை

4 கள்ளக்குறிச்சி 1.கள்ளக்குறிச்சி

2.சங்கராபுரம்

3.சின்னசேலம்

 

வருவாய் குறு வட்டங்கள்-57
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் மொத்த வட்டம் மொத்த குறுவட்டம்
1 விழுப்புரம் 3 12
2 திண்டிவனம் 4 17
3 திருக்கோயிலூர் 3 14
4 கள்ளக்குறிச்சி 3 14

 

வருவாய் கிராமங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை : 1490

வட்டம் மற்றும் குறுவட்டம் வாரியான கிராம விவரம்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயா் வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
1. விழுப்புரம் 123(PDF 1.8MB)
2. வானூர் 81(PDF 1.8MB)
3. திண்டிவனம் 174(PDF 1.8MB)
4. செஞ்சி 166(PDF 1.8MB)
5. திருகோயிலூர் 120(PDF 1.8MB)
6. உளுந்தூர்பேட்டை 175(PDF 1.8MB)
7. கள்ளக்குறிச்சி 93(PDF 1.8MB)
8. சங்கராபுரம் 151(PDF 1.8MB)
9. சின்னசேலம் 89(PDF 1.8MB)
10. விக்கிரவாண்டி 116(PDF 1.8MB)
11. மரக்காணம் 60(PDF 1.8MB)
12. கண்டாச்சிபுரம் 62(PDF 1.8MB)
13. மேல்மலையனூர் 80(PDF 1.8MB)