பேரிடா் மேலாண்மை 2017

பொது தகவல்

தயார்நிலை நடவடிக்கைகள்

 

வட்டம் வாரியாக விவரங்கள்
வருவாய் வட்டத்தின் பெயா் வரைபடம் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி(மிகவும/மிதமான/குறைந்த) முதலில் பதிலளிப்பவர்கள்(நீச்சல் தெரிந்தவா்கள்/மரம் ஏறுபவா்கள்) மண்டல குழு தொடா்பு பட்டியல்
1. விழுப்புரம் பார்வையிட(PDF 1.1MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 49KB) பார்வையிட(PDF 507KB)
2. வானூர் பார்வையிட(PDF 465KB) பார்வையிட(PDF 19KB) பார்வையிட(PDF 40KB) பார்வையிட(PDF 986KB)
3. திண்டிவனம் பார்வையிட(PDF 1181KB) பார்வையிட(PDF 11KB) பார்வையிட(PDF 47KB) பார்வையிட(PDF 2.9MB)
4. செஞ்சி பார்வையிட(PDF 387KB) பார்வையிட(PDF 11KB) பார்வையிட(PDF 37KB) பார்வையிட(PDF 893KB)
5. திருக்கோவிலூர் பார்வையிட(PDF 3.3MB) பார்வையிட(PDF 116KB) பார்வையிட(PDF 41KB) பார்வையிட(PDF 498KB)
6. உளுந்தூர்பேட்டை பார்வையிட(PDF 1.1MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 41KB) பார்வையிட(PDF 566KB)
7. கள்ளக்குறிச்சி பார்வையிட(PDF 1MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 35KB) பார்வையிட(PDF 686KB)
8. சங்கராபுரம் பார்வையிட(PDF 376KB) பார்வையிட(PDF 10KB) பார்வையிட(PDF 37KB) பார்வையிட(PDF 517KB)
9. சின்னச்சேலம் பார்வையிட(PDF 285KB) பார்வையிட(PDF 11KB) பார்வையிட(PDF 37KB) பார்வையிட(PDF 565KB)
10. விக்கிரவாண்டி பார்வையிட(PDF 2.3MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 55KB) பார்வையிட(PDF 545KB)
11. மரக்காணம் பார்வையிட(PDF 4.2MB) பார்வையிட(PDF 16KB) பார்வையிட(PDF 69KB) பார்வையிட(PDF 366KB)
12. கண்டாச்சிபுரம் பார்வையிட(PDF 873KB) பார்வையிட(PDF 10KB) பார்வையிட(PDF 533KB)
13. மேல்மலையனூர் பார்வையிட(PDF 176KB) பார்வையிட(PDF 836KB)