மூடுக

பேரிடா் மேலாண்மை

பொது தகவல்

தயார்நிலை நடவடிக்கைகள்

 

வட்டம் வாரியாக விவரங்கள்
வருவாய் வட்டத்தின் பெயா் வரைபடம் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி(மிகவும/மிதமான/குறைந்த) முதலில் பதிலளிப்பவர்கள்(நீச்சல் தெரிந்தவா்கள்/மரம் ஏறுபவா்கள்) மண்டல குழு தொடா்பு பட்டியல்
1. விழுப்புரம் பார்வையிட(PDF 1.1MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 49KB) பார்வையிட(PDF 477KB)
2. வானூர் பார்வையிட(PDF 465KB) பார்வையிட(PDF 19KB) பார்வையிட(PDF 40KB) பார்வையிட(PDF 816KB)
3. திண்டிவனம் பார்வையிட(PDF 1181KB) பார்வையிட(PDF 11KB) பார்வையிட(PDF 47KB) பார்வையிட(PDF 779KB)
4. செஞ்சி பார்வையிட(PDF 387KB) பார்வையிட(PDF 11KB) பார்வையிட(PDF 37KB) பார்வையிட(PDF 492KB)
5. திருவெண்ணைநல்லூர் பார்வையிட(PDF 1.1MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 41KB) பார்வையிட(PDF 605KB)
6. விக்கிரவாண்டி பார்வையிட(PDF 2.3MB) பார்வையிட(PDF 12KB) பார்வையிட(PDF 55KB) பார்வையிட(PDF 436KB)
7. மரக்காணம் பார்வையிட(PDF 4.2MB) பார்வையிட(PDF 16KB) பார்வையிட(PDF 69KB) பார்வையிட(PDF 367KB)
8. கண்டாச்சிபுரம் பார்வையிட(PDF 873KB) பார்வையிட(PDF 10KB) பார்வையிட(PDF 567KB)
9. மேல்மலையனூர் பார்வையிட(PDF 176KB) பார்வையிட(PDF 578KB)