மூடுக

மாநில பேரிடர் மேலாண்மை – புயல் , மின்னல், இடியின் போது செய்தல் (ம) தவிர்த்தல்