மூடுக

வேலை வாய்ப்பு – பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல்

இந்த இணையதளம் வேலை வாய்ப்பு பதிவு, புதுப்பித்தல் மற்றும் கூடுதல் கல்வித் தகுதி போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள வழி வகை செய்வதுடன் இலட்சக்கணக்கான பதிவுதாரர்களின் விவரங்களை வேலையளிப்பவர்கள் பயன்படுத்த உள்ளதால் தொழில் நெறி காட்டுதல் வழியாக பணி நாடுபவர்கள் மற்றும் வேலையளிப்பவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியுடன், வேலை நிலவரத் தகவல் மற்றும் பகுப்பாய்வு மூலம் மனித வளத் திட்டமிடல், மனித சக்தி தேவை குறித்த பணியும் மேற்கொள்ளபடுகின்றது.

பார்க்க: https://tnvelaivaaippu.gov.in/Empower/

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம்

மாவட்ட கல்வி அலுவலர் அலுவலகம் பின்புறம் மாவட்ட ஆட்சியர் பெருந்திட்ட வளாகம்
இடம், இருப்பிடம் : விழுப்புரம் | மாநகரம் : விழுப்புரம் | அஞ்சல் குறியீடு : 605602
தொலைபேசி : 04146-226417 | மின்னஞ்சல் : distemp[dot]vpm[at]gmail[dot]com