மூடுக

பொதுவிநியோக திட்ட சேவைகள்

மின்னணு அட்டை சேவைகள்

  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை

மின்னணு அட்டை விவரங்கள் திருத்தம் செய்ய

  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்(பெயர், வயது உள்ளிட்ட)
  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை

மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்

  • உறுப்பினரை சேர்க்க
  • முகவரி மாற்றம் செய்ய
  • குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
  • அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
  • அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/home.xhtml

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம்

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர், பெருந்திட்ட வளாகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம், பெருந்திட்ட வளாகம் | மாநகரம் : விழுப்புரம் | அஞ்சல் குறியீடு : 605602
மின்னஞ்சல் : dso[dot]vpm[at]tn[dot]gov[dot]in