மூடுக

ஆதார் இணைய சேவைகள்

  • ஆதார் பதிவு
  • ஆதார் நிலை சரிபார்க்க
  • ஆதார் பதிவிறக்கம்
  • ஆதார் விவரங்களை புதுப்பித்தல்
  • புதுப்பித்த விண்ணப்ப நிலையை சரிபார்க்க
  • ஆதார் எண்/ மின்னஞ்சல்/ கைப்பேசி எண் சரிபார்ப்பு
  • உடற்கூறு பதிவுகளை மூடுதல்/ திறத்தல்
  • ஆதார் – வங்கி கணக்கு இணைத்தல் நிலையை சரிபார்க்க
  • ஆதார் அங்கீகார வரலாறு
  • மெய்நிகர் ID(VID) உருவாக்குதல்

மேலும் பல.,

பார்க்க: https://uidai.gov.in/

ஆதார் மையம்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், பெருந்திட்ட வளாகம்
இடம், இருப்பிடம் : விழுப்புரம் | மாநகரம் : விழுப்புரம் | அஞ்சல் குறியீடு : 605600
தொலைபேசி : 1947 | மின்னஞ்சல் : help[at]uidai[dot]gov[dot]in