மூடுக

மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவமனை உளுந்தூர்பேட்டை

உளுந்தூர்பேட்டை-606107

மின்னஞ்சல் : ulundurpetgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04149-222201
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை சங்கராபுரம்

சங்கராபுரம்-606401

மின்னஞ்சல் : sankarapuramgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04151-254537
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை சின்னசேலம்

சின்னசேலம்-606201

மின்னஞ்சல் : chinnasalemgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04151-258374
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை செஞ்சி

செஞ்சி-604202

மின்னஞ்சல் : gingeegh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04145-222015
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை திண்டிவனம்

திண்டிவனம்-604001

மின்னஞ்சல் : thindivanamgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04147-222250
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை திருக்கோவிலூர்

திருக்கோவிலூர்-605757

மின்னஞ்சல் : thirukovilurgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04153-253055
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை மரக்காணம்

மரக்காணம்-604303

மின்னஞ்சல் : marakanamgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04147-239589
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை வளவனூர்

வளவனூர்-605108

மின்னஞ்சல் : valavanurgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04146-260919
வகை / விதம்: வட்டம் சாரா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை வானூர்

வானூர்-605109

மின்னஞ்சல் : vanurgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0413-2677181
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை விக்கிரவாண்டி

விக்கிரவாண்டி-605652

மின்னஞ்சல் : vikravandigh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04146-220567
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை