மூடுக

2015-ஆம் ஆண்டின் இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள விழுப்புரம் குழந்தைகள் நலக்குழுக்களுக்கு ஒரு தலைவர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் (ஒரு பெண்) பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

2015-ஆம் ஆண்டின் இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள விழுப்புரம் குழந்தைகள் நலக்குழுக்களுக்கு ஒரு தலைவர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் (ஒரு பெண்) பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
2015-ஆம் ஆண்டின் இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள விழுப்புரம் குழந்தைகள் நலக்குழுக்களுக்கு ஒரு தலைவர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் (ஒரு பெண்) பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

சமூகப்பாதுகாப்புத்துறை – குழந்தைகள் நலக்குழுமம் – ஒரு தலைவர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் (ஒரு பெண்) பதவி – மதிப்பூதியம் அடிப்படையில் – ரூ.30,000/- (20 அமர்வுகள்) – குழந்தைகள் தொடர்பான உடல் நலம், கல்வி அல்லது குழந்தைகளுக்கான நலப்பணிகளில் குறைந்தது 7 ஆண்டுகள் முனைப்புடன் ஈடுபாடு கொண்டவர் அல்லது குழந்தை உளவியல் அல்லது மனநல மருத்துவம் அல்லது சட்டம் அல்லது சமூக பணி அல்லது சமூகவியல் அல்லது மனித மேம்பாடு ஆகியவற்றில் ஏதேனும் பட்டம் பெற்ற தொழில் புரிபவராக இருத்தல் வேண்டும் – 35 வயதுக்கு குறையாதவராகவும், 65 வயதைப் பூர்த்தி செய்யாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்

 

அறிவிக்கை (PDF 528KB )

27/07/2021 10/08/2021 பார்க்க (2 MB)