மூடுக

வெளிமுகமை மூலம் டிராக்டா் நான்கு சக்கர ஒட்டுநா் மற்றும் பேக்வோ பிரண்ட் என்டு லெவலா் இயக்கிகளை இயக்க ஒட்டுநா்கள் நியமன செய்தல்-தொடா்பாக

வெளிமுகமை மூலம் டிராக்டா் நான்கு சக்கர ஒட்டுநா் மற்றும் பேக்வோ பிரண்ட் என்டு லெவலா் இயக்கிகளை இயக்க ஒட்டுநா்கள் நியமன செய்தல்-தொடா்பாக
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
வெளிமுகமை மூலம் டிராக்டா் நான்கு சக்கர ஒட்டுநா் மற்றும் பேக்வோ பிரண்ட் என்டு லெவலா் இயக்கிகளை இயக்க ஒட்டுநா்கள் நியமன செய்தல்-தொடா்பாக

வேளாண்மை பொறியியல் துறை – விழுப்புரம்  மாவட்டத்தில் நில மேம்பாடு  திட்டக் கருவிகளை இயக்குவதற்காக  டிராக்டா்  நான்கு சக்கர ஒட்டுநா் – 2 எண்கள்  ,  மற்றும்  பேக்வோ பிரண்ட் என்டு லெவலா் 6 எண்கள் வெளிமுகமை (Outsourcing) மூலம் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில்  மொத்தம் 8 எண்கள் ஒட்டுநா்கள் நியமனம் செய்ய கோரும்  ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை (Notification) வெளியிடக் கோருதல் – தொடா்பாக

19/08/2021 02/09/2021 பார்க்க (342 KB)