மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் திருத்தம் செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம் – 23.02.2019 & 24.02.2019

23/02/2019 24/02/2019 பார்க்க (19 KB)