மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் – 2019

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் – 2019
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் – 2019

வருடம் 2019-க்கான வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் 01-09-2018 முதல் 31-10-2018 வரை நடைபெற்று வருகிறது – மாவட்ட ஆட்சியர், விழுப்புரம்.

01/09/2018 31/10/2018 பார்க்க (18 KB)