மூடுக

மகளிர் நல அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மகளிர் நல அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
மகளிர் நல அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறையின் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மகளிர் நல அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

26/11/2018 20/12/2018 பார்க்க (224 KB)