மூடுக

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டத்தின் கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.03/டிஎன்-ஐயம்/வேளாண்மை விபிஎம்/பேஸ்-1/பொருள் 2018-19 க்கு கோருதல்

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டத்தின் கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.03/டிஎன்-ஐயம்/வேளாண்மை விபிஎம்/பேஸ்-1/பொருள் 2018-19 க்கு கோருதல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டத்தின் கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.03/டிஎன்-ஐயம்/வேளாண்மை விபிஎம்/பேஸ்-1/பொருள் 2018-19 க்கு கோருதல்

ஜிங்சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் ரக பூச்சிகொல்லி, மற்றும் சூடோமோனசை விழுப்புரம் மாவட்டத்தி்ல் உள்ள கீழ் வெள்ளாறு உப வடிநில பகுதிக்கு சப்ளை செய்தல்

09/08/2018 23/08/2018 பார்க்க (34 KB)