மூடுக

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/விபிஎம்/ பேஸ்-1 & 2/ பொருள்/(20-21க்கு கோருதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/விபிஎம்/ பேஸ்-1 & 2/ பொருள்/(20-21க்கு கோருதல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.01/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/விபிஎம்/ பேஸ்-1 & 2/ பொருள்/(20-21க்கு கோருதல்

பசுந்தாள் உரம் விதைகளை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்பெண்ணையாறு மற்றும் கீழ்வெள்ளாறு உபவடிநில பகுதிகளுக்கு சப்ளை செய்தல்

04/06/2020 18/06/2020 பார்க்க (61 KB)