மூடுக

கிராமிய கலைஞர்கள் மற்றும் குழுக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது

கிராமிய கலைஞர்கள் மற்றும் குழுக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
கிராமிய கலைஞர்கள் மற்றும் குழுக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது

கலை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் நிதியுதவி பெற தகுதிவாய்ந்த பதிவு செய்யப்பட்ட நாடக கலைஞர்கள் மற்றும் குழுக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது

04/06/2020 30/06/2020 பார்க்க (28 KB)