மூடுக

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல்

பணியமைப்பு – விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – பணிமேற்பார்வையாளர் நிலையில் 17 பணியிடங்கள் நிரப்புதல்-தொடர்பாக

அறிவிக்கை (PDF 415KB)

09/11/2020 08/12/2020 பார்க்க (179 KB)