மூடுக

சுகாதார துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

சுகாதார துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
இணை இயக்குநர் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலம், விழுப்புரம் இணை இயக்குநர் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலம், விழுப்புரம் villupuram[dot]jdhs[at]gmail[dot]com 9444982689 04146-223628
துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (தொழுநோய்), விழுப்புரம் துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (தொழுநோய்), விழுப்புரம் ddlvillupuram[at]gmail[dot]com 9841136055 04146-222292
துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (குடும்ப நலம்), விழுப்புரம் துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (குடும்ப நலம்), விழுப்புரம் ddfwvpm[at]gmail[dot]com 04146-220059
துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (காசநோய்), விழுப்புரம் துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (காசநோய்), விழுப்புரம் dtotnvpm[at]rntcp[dot]org 9965551471 04146-227609