மூடுக

வளர்ச்சி துறை

வட்டார ஊராட்சிகள் : 13

வட்டார ஊராட்சிகள்-விழுப்புரம் மாவட்டம்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1. காணை
2. கோலியனூர்
3. மரக்காணம்
4. முகையூர்
5. வானூர்
6. செஞ்சி
7. கண்டமங்கலம்
8. மைலம்
9. மேல்மலையனூர்
10. ஒலக்கூர்
11. திருவெண்ணை நல்லூர்
12. வல்லம்
13. விக்கிரவாண்டி

 

கிராம ஊராட்சிகள் : 688

கிராம ஊராட்சிகள்-வட்டாரம் வாரியாக
வ.எண் வட்டார/பஞ்சாயத்து யூனியன் கி.ஊ பட்டியல்
1. காணை 51 (PDF 630KB)
2. கோலியனூர் 43 (PDF 626KB)
3. மரக்காணம் 56 (PDF 631KB)
4. முகையூர் 63 (PDF 510KB)
5. வானூர் 65 (PDF 633KB)
6. செஞ்சி 60 (PDF 628KB)
7. கண்டமங்கலம் 45 (PDF 630KB)
8. மைலம் 47 (PDF 507KB)
9. மேல்மலையனூர் 55 (PDF 509KB)
10. ஒலக்கூர் 52 (PDF 510KB)
11. திருவெண்ணை நல்லூர் 49 (PDF 511KB)
12. வல்லம் 66 (PDF 632KB)
13. விக்கிரவாண்டி 50 (PDF 629KB)