மூடுக

வளர்ச்சி துறை

வட்டார ஊராட்சிகள் : 13

வட்டார ஊராட்சிகள்-விழுப்புரம் மாவட்டம்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1. காணை
2. கோலியனூர்
3. மரக்காணம்
4. முகையூர்
5. வானூர்
6. செஞ்சி
7. கண்டமங்கலம்
8. மைலம்
9. மேல்மலையனூர்
10. ஒலக்கூர்
11. திருவெண்ணை நல்லூர்
12. வல்லம்
13. விக்கிரவாண்டி

 

கிராம ஊராட்சிகள் : 688

கிராம ஊராட்சிகள்-வட்டாரம் வாரியாக
வ.எண் வட்டார/பஞ்சாயத்து யூனியன் கி.ஊ பட்டியல்
1. காணை 50
2. கோலியனூர் 42
3. மரக்காணம் 56
4. முகையூர் 48
5. வானூர் 65
6. செஞ்சி 60
7. கண்டமங்கலம் 46
8. மைலம் 47
9. மேல்மலையனூர் 55
10. ஒலக்கூர் 52
11. திருவெண்ணைநல்லூர் 50
12. வல்லம் 66
13. விக்கிரவாண்டி 51