வளர்ச்சி துறை

வட்டார ஊராட்சிகள் : 22

வட்டார ஊராட்சிகள்-விழுப்புரம் மாவட்டம்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1. சின்னசேலம்
2. கள்ளக்குறிச்சி
3. காணை
4. கோலியனூர்
5. மரக்காணம்
6. முகையூர்
7. ரிஷிவந்தியம்
8. தியாகதுருகம்
9. திருநாவலூர்
10. உளூந்தூர்பேட்டை
11. வானூர்
12. செஞ்சி
13. கல்ராயன் மலை
14. கண்டமங்களம்
15. மைலம்
16. மேல்மலையனூர்
17. ஒலக்கூர்
18. சங்கராபுரம்
19. திருக்கோயிலூர்
20. திருவெண்ணை நல்லூர்
21. வல்லம்
22. விக்கிரவாண்டி

 

கிராம ஊராட்சிகள் : 1099

கிராம ஊராட்சிகள்-வட்டாரம் வாரியாக
வ.எண் வட்டார/பஞ்சாயத்து யூனியன் கி.ஊ பட்டியல்
1. சின்னசேலம் 50 (PDF 510KB)
2. கள்ளக்குறிச்சி 46 (PDF 508KB)
3. காணை 51 (PDF 630KB)
4. கோலியனூர் 43 (PDF 626KB)
5. மரக்காணம் 56 (PDF 631KB)
6. முகையூர் 63 (PDF 510KB)
7. ரிஷிவந்தியம் 53 (PDF 512KB)
8. தியாகதுருகம் 40 (PDF 509KB)
9. திருநாவலூர் 44 (PDF 509KB)
10. உளூந்தூர்பேட்டை 53 (PDF 630KB)
11. வானூர் 65 (PDF 633KB)
12. செஞ்சி 60 (PDF 628KB)
13. கல்ராயன் மலை 15 (PDF 502KB)
14. கண்டமங்கலம் 45 (PDF 630KB)
15. மைலம் 47 (PDF 507KB)
16. மேல்மலையனூர் 55 (PDF 509KB)
17. ஒலக்கூர் 52 (PDF 510KB)
18. சங்கராபுரம் 44 (PDF 512KB)
19. திருக்கோயிலூர் 52 (PDF 510KB)
20. திருவெண்ணை நல்லூர் 49 (PDF 511KB)
21. வல்லம் 66 (PDF 632KB)
22. விக்கிரவாண்டி 50 (PDF 629KB)