மூடுக

பெயரும் பதவியும்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. ஆ. அண்ணாதுரை இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrvpm[at]nic[dot]in04146-222470
கூடுதல் ஆட்சியர் திருமதி. ஸ்ரேயா P. சிங் IASகூடுதல் ஆட்சியர்04146-222128
காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு. S. ராதாகிருஷ்ணன்மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்sp[dot]vpm[at]tncctns[dot]gov[dot]in04146-222555
திரு. V. மகேந்திரன் MSc திரு. V. மகேந்திரன் MScதிட்ட அலுவலர்drdavpm[at]nic[dot]in04146-223432