மூடுக

பெயரும் பதவியும்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
படங்கள் ஏதும்  இல்லை திரு. D. மோகன் இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrvpm[at]nic[dot]in04146-222470
எஸ்பி Dr. N. ஸ்ரீநாதா இ.கா.பமாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்sp[dot]vpm[at]tncctns[dot]gov[dot]in04146-223555
திட்ட இயக்குநர் திருமதி. பூ. காஞ்சனாதிட்ட அலுவலர்drdavpm[at]nic[dot]in04146-223432