மூடுக

பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி

வட்டம் வாரியாக கிராமத்தில் வசிக்காத விவசாயிகளின் பட்டியல்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயா் பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய பட்டியல் வெளியூரில் உள்ள விவசாயிகள்
1. விழுப்புரம் இங்கே சொடுக்குக(PDF) இங்கே சொடுக்குக(PDF 687KB)
2. வானூர் இங்கே சொடுக்குக(PDF 417KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 789KB)
3. திண்டிவனம் இங்கே சொடுக்குக(PDF 475KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 1.3MB)
4. செஞ்சி இங்கே சொடுக்குக(PDF 43KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 58KB)
5. திருகோயிலூர் இங்கே சொடுக்குக(PDF 317KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 325KB)
6. உளுந்தூர்பேட்டை இங்கே சொடுக்குக(PDF) இங்கே சொடுக்குக(PDF 1.5MB)
7. கள்ளக்குறிச்சி இங்கே சொடுக்குக(PDF) இங்கே சொடுக்குக(PDF 457KB)
8. சங்கராபுரம் இங்கே சொடுக்குக(PDF 342KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 103KB)
9. சின்னசேலம் இங்கே சொடுக்குக(PDF) இங்கே சொடுக்குக(PDF 430KB)
10. விக்கிரவாண்டி இங்கே சொடுக்குக(PDF) இங்கே சொடுக்குக(PDF 848KB)
11. மரக்காணம் இங்கே சொடுக்குக(PDF) இங்கே சொடுக்குக(PDF 958KB)
12. கண்டாச்சிபுரம் இங்கே சொடுக்குக(PDF 693KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 791KB)
13. மேல்மலையனூர் இங்கே சொடுக்குக(PDF 292KB) இங்கே சொடுக்குக(PDF 292KB)