மூடுக

தேர்தல் – SVEEP செயல்பாடுகள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/04/2024
SAdc

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்/மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் 02-04-2024 அன்று வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து, பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். மேலும் அறிய (PDF 195KB )

 

XD