மூடுக

தகவல் அறியும் உரிமை

விழுப்புரம் மாவட்டம் – தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்(RTI)

துறைவாரியான விவரம்
துறையின் பெயர் தகவல் அலுவலர்களின் விவரம்
வருவாய் துறை சொடுக்குக(PDF 5MB)
குழந்தை வளர்ப்பு சொடுக்குக(PDF 27KB)
பேரூராட்சி சொடுக்குக(PDF 68KB)
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் சொடுக்குக(PDF 49KB)
சிறுசேமிப்பு சொடுக்குக(PDF 51KB)
அரசு மருத்துவமக் கல்லுரி சொடுக்குக(PDF 27KB)

தமிழ்நாடு அரசு தகவல் ஆணையம் வலைதளம்