ஆவணங்கள்

வகை வாரியாக ஆவணங்களை தேடுக

தேடுக

தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்டம் ஒரு பார்வை-2014-15 27/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(88 KB)
அலுவலக ஆணை 02/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(993 KB)
மாவட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 02/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
மாவட்டம் ஒரு பார்வை -2016-17 11/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(135 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 11/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(9 MB)
கனிம வள அறிக்கை 18/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)