மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டவும்

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்கம்
மாவட்டம் ஒரு பார்வை-2014-15 27/04/2018 பார்க்க (88 KB)
அலுவலக ஆணை 02/05/2018 பார்க்க (993 KB)
மாவட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 02/05/2018 பார்க்க (6 MB)
மாவட்டம் ஒரு பார்வை -2016-17 11/06/2018 பார்க்க (135 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 11/06/2018 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – பல்வண்ண கிரானைட் கல் 27/05/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – செம்மண், சரளை மற்றும் கூழாங்கற்கள் 27/05/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிலிக்கா மணல் 27/05/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கருப்பு கிரானைட் கல் 27/05/2019 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – ஆற்று மணல் குவாரி 27/05/2019 பார்க்க (9 MB)