மூடுக

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.05/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/விபிஎம்/ பேஸ்-2/ பொருள்/(20-21க்கு கோருதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.05/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/விபிஎம்/ பேஸ்-2/ பொருள்/(20-21க்கு கோருதல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.05/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/விபிஎம்/ பேஸ்-2/ பொருள்/(20-21க்கு கோருதல்

மணிலா நுண்ணூட்ட உரம் மற்றம் உயிர் உரங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்பெண்ணையாறு மற்றும் கீழ்வெள்ளாறு உபவடிநில பகுதிகளுக்கு சப்ளை செய்தல்

01/09/2020 15/09/2020 பார்க்க (272 KB)