மூடுக

செவிலியர் பதவி-தொட்டில் குழந்தை திட்டம்

செவிலியர் பதவி-தொட்டில் குழந்தை திட்டம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
செவிலியர் பதவி-தொட்டில் குழந்தை திட்டம்

தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தின் வரவேற்பு மையத்திற்கு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் செவிலியர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது – மாவட்ட ஆட்சியர், விழுப்புரம்

03/07/2018 17/07/2018 பார்க்க (92 KB)