மூடுக

சுகாதாரத் துறை அறிவிப்பு

சுகாதாரத் துறை அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
சுகாதாரத் துறை அறிவிப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மருத்துவமுறைகளையும் தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் 1997 மற்றும் விதிகள் 2018-ன் கீழ் சுகாதாரத்துறையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

14/12/2018 31/03/2019 பார்க்க (61 KB)