மூடுக

விவசாயிகளின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான சாதனை விருது

ஆண்டு: 2018 | தேதி: 07/03/2018

agriculture award

விருது வகை : வெண்கலம்

விருது வழங்கியவர்:

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்

வெற்றிபெற்ற அணியின் பெயர்:

மாவட்ட ஆட்சியர்

திட்டத்தின் பெயர்: விவசாயிகளின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான சாதனை விருது
இடம், இருப்பிடம்: தலைமைச் செயலகம் சென்னை