மூடுக

முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவிலிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீதான விரைவான நடவடிக்கைக்கான விருது

ஆண்டு: 2018 | தேதி: 07/03/2018

cmward-cmcellgdp

விருது வகை : வெள்ளி

விருது வழங்கியவர்:

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்

வெற்றிபெற்ற அணியின் பெயர்:

மாவட்ட ஆட்சியர்

திட்டத்தின் பெயர்: முதலமைச்ரின் தனிப்பரிவிலிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீதான விரைவான நடவடிக்கைக்கான விருது
இடம், இருப்பிடம்: தலைமைச் செயலகம் சென்னை