மூடுக

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான பசுமை விருது

ஆண்டு: 2018 | தேதி: 04/06/2018

Green Award to the Collector

விருது வகை : வெண்கலம்

விருது வழங்கியவர்:

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்

வெற்றிபெற்ற அணியின் பெயர்:

மாவட்ட ஆட்சியர்

திட்டத்தின் பெயர்: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான பசுமை விருது
இடம், இருப்பிடம்: தலைமைச் செயலகம் சென்னை