மூடுக

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – 20.03.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/03/2019
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 20-03-2019 அன்று மைலம் சுப்பிரமணியர் திருக்கோவில் வளாகத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வை பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தினார். மேலும் அறிய (PDF 19KB )

 

SVEEP Activities3

 

SVEEP Activities5

 

SVEEP Activities2