வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – 19.03.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/03/2019
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 19-03-2019 அன்று விழுப்புரம் நகராட்சி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வை பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தினார். மேலும் அறிய (PDF 19KB )

 

SVEEP Activities1

 

SVEEP Activities2