மூடுக

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/11/2021
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்/மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை 01-11-2021 அன்று வெளியிட்டார். மேலும் அறிய (PDF 205KB )