மூடுக

மாவட்ட வாக்காளர் சேவை மையம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/03/2021
மாவட்ட வாக்காளர் சேவை மையம்

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் மாவட்ட வாக்காளர் சேவை மையத்தினை 10-03-2021 அன்று தொடங்கி வைத்தார்.

 

District Voter Facilitation Centre1