மூடுக

செஸ் ஒலிம்பியாட் – 2022 விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/07/2022
செஸ் ஒலிம்பியாட் – 2022 விழிப்புணர்வு1

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்(பொ) அவர்கள் 26-07-2022 அன்று 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் – 2022 போட்டி தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். மேலும் அறிய (PDF 60KB )

 

Olympiad Chess - 2022 Awareness2